reziclonk

«JOTZEN DA BAINA EZ DA BOTATZEN»

 

BIRZIKATUTAKO SOINU INSTALAZIO INTERAKTIBOA da. Hondakin-materialak berreskuratzen dituzte soinu-tresnak egiteko eta ikusleek, materialek eskaintzen dituzten aukera anitzak esperimentatzen dituzte. Zalantzazko erabilera duten askotariko elementuetatik abiatuta, objektu bizigabeen parke tematikoa eraiki dute baina objektuok bigarren aukeran bizia hartzen dute.

SE TOCA PERO NO SE TIRA”

 

INSTALACIÓN SONORA INTERACTIVA RECICLADA para la que se recuperan materiales de desecho con los que creamos una serie de estructuras sonoras, pero es el propio público quien experimenta con las posibilidades musicales de los diferentes elementos. A partir de todo tipo de cosas de dudosa utilidad hemos construido un parque temático de objetos que toman vida en una segunda oportunidad.

Instalazioa: instalatutako, jarritako, botatako gauzen multzoa. Hiri-altzariak. Kalen esku hartzea. Ohiko plastikozko elementua. Eskultura akustikoa.

Instalación: conjunto de cosas instaladas, puestas, tiradas. Mobiliario urbano. Intervención de calle. Elemento plástico cotidiano. Escultura acústica.

Soinuzkoa/Soinua: gorputz baten bibrazio-mugimenduaren bidez sortzen diren uhinak. Behe-soinuak, urrutikoak, gogorrak edo latzak. Soinuaren aukerak ikusi eta entzunez ikastea.

Sonora/Sonido: ondas provocadas por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Sonidos densos, distantes, verdes o crudos. Descubrir las posibilidades sonoras y aprender en la escucha.

Interaktiboa: publikoak egiturekin jokatuko du. Zerbait mugitzen, ukitzen, igurtzen edo jotzen baduzu, zerbait entzungo da. Mugimenduarekin, erresonatziarekin, distantziarekin esperimentatzea. Egin daitekeen hori aurkitzeko jolastea.

Interactiva: el público actúa sobre las estructuras. Algo suena cuando mueves, tocas, frotas o golpeas. Experimentar con el movimiento, la resonancia, la distancia. Jugar a descubrir lo posible.

Birziklatua: berriz erabiliko dugu botatzeko moduko edozein gauza. Zabortegietako, trastelekuetako eta txatartegietako zaharrak, zaborrak eta hondakinak. Hemen ez dugu ezer botako.

Reciclada: se reutiliza cualquier objeto desechable. Desperdicios, basura y residuos de vertederos, trasteros y chatarrerías. Aquí no se tira nada: Diógenes vive.

X